Zöld Óvoda

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2011. óta birtokosa a „Zöld óvoda” címnek. A cím elnyerése pályázathoz kötött, melyben három évenként igazolni szükséges a fenntartható fejlődés pedagógiájának eredményességét. Ez óvodánknak sikerült 2017-ben, mégpedig kiemelkedő aránnyal (98,5%).

Mit is jelent a „Zöld óvoda” elnevezés?

Pedagógiai munka:

A nevelőmunkánk során gondot fordítunk a gyermekek környezet- és egészségtudatos magatartásának kialakítására.

 • környezetvédelem
 • szelektív hulladékgyűjtés
 • újrahasznosított alkotások
 • takarékosság
 • levegőzés, testedzés
 • zöldség- gyümölcsfogyasztás
 • helyes étkezési szokások kialakítása
 • fogápolás

Kiemelt feladatunk, hogy óvodásaink játékos és közvetlen tapasztalatszerzés során ismerjék meg az őket körülvevő világot, fedezzék fel a természet szépségeit, tevékenység közben tanulhassanak.

 • séták, kirándulások, felfedezések, kisérletek
 • növények ültetése, gondozása
 • évszaknak megfelelő kerti munkákban részvétel
 • madáretetés

A néphagyományok, népszokások, népi kultúra átadásáért, megismeréséért sokat tesz óvodánk.

 • néptánc, népi játékok tanítása
 • Mihály napi vásár, Márton nap, Adventi vásár, farsang, Kiszebáb úsztatás, Pünkösdölés
 • kenyérsütés, karácsonyi mézes, kürtöskalács készítése
 • népi mesterségekkel való ismerkedés (fazekas, gyertyaöntés, szövés, stb.)

Ünnepekről, jeles napokról való megemlékezések szintén pedagógiai programunk specifikumai közé tartoznak.

 • Állatok Világnapja
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Víz Világnapja
 • Húsvét
 • Föld napja
 • Madarak fák napja

Az óvodai dolgozók munkájukkal pozitív mintával szolgálnak a gyermekek ökológiai szemléletformálására, környezettudatos magatartására és az egészséges életmód szokásainak megalapozására.

Programjaink a szülők bevonásával és részvételével valósulnak meg, ezáltal lehetőség van a családok környezettudatos szemléletének alakítására is.

 

Tárgyi környezet:

Az intézmény működését illetően a takarékos energiafelhasználás biztosítására törekszünk.

Az épületek falai hőszigeteltek, korszerű nyílászárók kerültek beépítésre, a Kaszáló és a Dózsa György utcai épületbe, a Kaszáló utcai óvodávan napelemes energiaforrás segíti a fűtés és melegvíz ellátást. Száva utcai tagóvodánk fűtéskorszerűsítése során energiatakarékos megoldások kerültek beépítésre.

A Dózsa György utcai óvodában kút vize biztosítja az óvoda kertjének öntözését.

Az óvodaépület helységeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód, valamint az egészséges életmód megalapozását.

Minden csoportszobának egyéni arculata van, növényekkel, természetsarokban elhelyezett, természet által adott ”kincsekkel”.

A gyerekek által használt eszközök, játékok beszerzésénél a természetes anyagokból készült termékeket részesítjük előnyben.

Az óvodakertben gyógy- és fűszernövény, zöldség- és virágoskert kialakítása szolgálja a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzését.

Óvodásaink a kertgondozási feladatok elvégzéséhez kisméretű kerti szerszámokat használnak.

A madáretetők elkészítése, kihelyezése és a téli madárgondozás a gyerekek bevonásával történik.

Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő teret adnak a gyermekek szabad játékának.

 

Szelektív hulladékgyűjtés:

Óvodáink lehetőségei eltérőek, de minden intézményben biztosított a papír szelektív gyűjtése.

Két nagyobb óvodánk műanyag tárolóval is rendelkezik.

A komposztálás szintén a hulladékhasznosítás formája, melynek lehetőségével rendelkezünk.

Az újra hasznosítás érdekében, otthon már feleslegessé vált anyagokat gyűjtünk, melyeket felhasználunk a kézműves tevékenységek során.

A Föld napjához kapcsolódó rendezvényünk a Bolhapiac is az a célt szolgálja, hogy a családoknál megunt vagy már szükségtelenné vált tárgyak új gazdára találjanak.
Óvodapedagógusaink a gyermekek képességeinek fejlesztésére gyakran készítenek újrahasznosított anyagokból játékokat.

 

Bízunk abban, hogy munkánk eredményeként óvodásaink olyan egészségkultúrával rendelkező, felelősségteljes felnőttekké válnak, akik nem csak ismerik, hanem óvják, védik is környezetüket, hiszen ez jövőnk záloga.