Szülői Szervezet

Hírek

A Szülői Szervezet következő ülésének időpontja: 2017. október 3., 17 óra ***********************************************

Jegyzőkönyv a Szülői Szervezet választmányi üléséről – 2017.02.15.

*************************************************************************************

Óvodai Szülői Szervezet neve: Nagykovácsi Kispatak Óvoda Szülői Szervezete                                  

Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.

Fő célja

Segíteni a gyermekeik érdekében eljáró szülőket, hogy a jogaikat és gyermekik jogait megismerhessék, megfogalmazhassák és élni tudjanak vele!

 

Alapvető célja

 • Az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának érdekében.
 • A nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.
 • Az óvoda és a családok közötti aktív együttműködés elősegítése.
 • A minőségelvű óvodai nevelés támogatása, a szülők igényének képviselete.

 

Szülői Szervezet feladata

 • Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a szülők és az óvodába járó gyermekek jogainak érvényesülését, az óvoda-pedagógiai munka eredményességét.
 • A Szülők hiteles tájékoztatása az aktuális kérdésekről és a szülői igények továbbítása az óvodavezetés felé.
 • A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése

Belső felépítése

 1. Csoportszintű Szülői Szervezet: az óvodaszintű Szülői Szervezet alapegysége. Tagjai óvodásonként egy szülő vagy egy nevelésre jogosult más személy (törvényes képviselő). A szülők közössége tisztségviselőket (elnököt, elnökhelyettest) választ határozott időre, egy nevelési évre.

Működése: rendes üléseit nevelési évenként két alkalommal tartja.

Üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül!

 1. Óvodaszintű Szülői Szervezet választmánya: A csoportszintű Szülői Szervezetek által delegált szülők alkotják! Az elnök képviseli a Szülői Szervezetet.

Működése: A választmány rendes üléseit nevelési évenként szükség szerint, legalább egy alkalommal

tartja. Összehívásáról – meghívó kiküldésével – a Szülői Szervezet elnöke gondoskodik.

A választmányi ülést az elnök vezeti.
Az ülésről jegyzőkönyv (emlékeztető) készül.

A szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermek csoportját érintő bármely kérdésében tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől. A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét az óvoda megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításának kapcsolatban, valamint vezetőjének megbízatása és a megbízása visszavonása előtt.  Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét.

Az Óvodai Szülői Szervezetnek az óvoda szervezeti és működési szabályzatában rögzített jogosítványai:

 1. véleményezési jogkör
 2. egyetértési jogkör
 3. döntési jogkör
 4. értékelési jogkör
 5. kezdeményezési jogkör

A Szülői Szervezet működési feltételeiről az óvoda vezetője gondoskodik!