Rólunk

Tisztelt Látogatónk!

Kérem, engedje meg, hogy bemutassam Önnek a Nagykovácsi Kispatak Óvodát, Nagykovácsi egyetlen önkormányzati fenntartású óvodáját, melyet 1895-ben alapítottak. Az egykor egycsoportos „kisdedóvó” mára három tagintézményben működő, tizenhárom csoportos, 360 gyermek neveléséről gondoskodó, jelenleg hatvan embert foglalkoztató nevelési intézménnyé, munkahellyé vált. A nagykovácsi óvoda fejlesztése egybeesett azzal az időszakkal, melyet Nagykovácsi falusias jellegének elvesztése, a belterületbe vonásokkal párhuzamosan meginduló nagyarányú betelepülés, és a hazai összehasonlításban is egyedülállóan kimagasló születési mutatók jellemeznek. A 2008-ban elnyert Európai Uniós pályázat eredményeként az akkor két tagóvodában, hat csoporttal működő intézmény plusz egy épülettel négy, majd további három csoportnyi bővítéssel érte el jelenlegi méretét.

A székhely intézmény (Kaszáló utca 16-18.) 6 csoporttal működik, és mindegyikben 30 gyermeket fogadunk. A tagóvodák közül a Dózsa György utca  39. szám alatti épületben 5 csoport működik, egyenként 26 fős létszámmal, míg a harmadik helyszínen (Száva utca 7.) két csoportban, 25-25 gyermeket nevelünk. Valamennyi gyermekcsoportunk osztatlan életkori összetételű.

Óvodánk pedagógiai filozófiája közel 10 év alatt kristályosodott ki. Az egykor az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programot adaptáló nevelőközösségből mára egy saját Pedagógiai Programmal büszkélkedő kollektíva lett. Óvodánk jövőképe lassan változott, de olyan közös elveken haladt, mellyel párhuzamosan világossá váltak közös pedagógiai céljaink. Az így kialakított Pedagógiai Programunk már ennek a gondolkodási folyamatnak és tervezésnek az eredménye. Nehéz volt akkor, és nehéz ma is olyan nevelési tervet készíteni, mely kiállja az idő próbáját. Pedagógiai Programunk, mely „A TERMÉSZET ÚTJAIN – TERMÉSZETES NEVELÉSSEL” címet viseli, ilyen program. A Program alappillérei a nyitottság, a természet felé való fordulás, a hagyományok és jeles napok tisztelete, a kölcsönös elfogadás, a szabad játék tisztelete, és az élményközpontú tapasztalatszerzés. Szakmai, pedagógiai hitünk, gyermekközpontú szemléletünk minden bizonnyal olyan erőt képvisel intézményünkben, melyet bátran és büszkén vállalhatunk. Ez azért is ennyire fontos, mert egyik legfőbb célként azt tűztük ki, hogy nevelőmunkánkkal elégedettséget szeretnénk elérni. Ez a sikeres nevelőmunka az alapja gyermekeink boldog mosolyának, partnereink pozitív visszajelzéseinek, amelyek folyamatosan és magas színvonalon teljesülnek. Tartsanak hát velünk Önök is, és ehhez útravalóul adjuk ezeket a varázslatos gondolatokat:

„Óvoda – Kispatak. Mennyi-mennyi hasonlóságot rejt e két elnevezés tartalma. A patak csöppnyi esőcseppeket fogad magába, terelget gonddal, szeretettel. Utat enged a gyorsabbaknak, felkarolja a gyöngébbeket. Partjai, mint ölelő karok szelíden, lágyan mutatják a helyes utat a vízcsepp-gyermekeknek. Végig e kicsiny falun át a nagyvilágig. Mert a patak is útjára engedi gyermekeit, mikor megerősödve, felfedezve a világot a folyóig érnek. A patak otthont ad, védelmet nyújt az apró halnak, a törékeny pillangónak, a vadorzó piócának, a szeleburdi vízipóknak, a bámészkodó békának, a lustán lengő nádnak és mindenkinek, aki rátalál. …mint ahogyan mi is, itt a Kispatak Óvodában.” (részlet a Nagykovácsi Kispatak Óvoda „TERMÉSZET ÚTJAIN – TERMÉSZETES NEVELÉSSEL” című Pedagógiai Programjából) Tisztelettel köszönöm érdeklődését:

Szabó Orsolya

intézményvezető