Óvodapedagógus állás!

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya nyújt, a 06 26 355 607 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 389/2017., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Szabó Orsolya részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Szabó Orsolya, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • kispatakovoda.hu – 2017. március 27.
  • nagykovacsi.hu – 2017. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.