Óvodapedagógusi állás a Kispatak Óvodában, 3 fő részére

 • a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet

  Nagykovácsi Kispatak Óvoda

  3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

  Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.

  Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Száva utca 7.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  – Főiskola, óvodapedagógus

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány végzettséget igazoló dokumentumok

  betölthetőségének időpontja:

  munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya nyújt, a 0630/352-7132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplö azonosító számot: 1006/2017 valamint a munkakör megnevezését: 3 fó óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Szabó Orsolya részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Szabó Orsolya, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kispatakovoda.hu – 2017. július 10.

www.nagykovacsi.hu – 2017. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Béren kívüli juttatások:utazási költség térítés,cafetéria,munkaruha, munkacipő és egyéb juttatások

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.