Biztonságos óvoda pályázatot nyert a Nagykovácsi Kispatak Óvoda

ÓVODAI KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÖTLETPÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

„Hogyan hasznosítanék egy KRESZ pályát” címmel

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett

„Biztonságos Óvoda”

című programhoz [1].

 

Intézmény/tagóvoda neve és címe: Nagykovácsi Kispatak Óvoda

2094 Nagykovácsi Kaszáló utca 16-18.

Közlekedési koordinátor neve, e-mail címe, telefonszáma: Szabó Orsolya

kispatak.nagykovacsi@gmail.com

06 26/355-607

Az ötletpályázat jellege (foglalkozás, tevékenység, projekt, játék, kreatív alkotás, mese, stb.): PROJEKT

Nyitott világ – Családbarát közlekedési projekt Nagykovácsiban

Megcélzott korosztály: Óvodások, szüleik, nagyszüleik, családtagjaik
 

Nyitott világ – Családbarát közlekedési projekt Nagykovácsiban

 

Nagykovácsi a Pilisi medence egyik gyöngyszeme, a természetkedvelő lakosok és ide látogatók számára a világ közepe.

Országos első hely a miénk immár évek óta a gyermekek létszámának arányát tekintve az összlakosság számához viszonyítottan. Nagykovácsi igazán gyermekbarát település, ahol a három-négy gyermekes nagycsaládokban növekszik a következő generáció.

Nagykovácsiban a múltat egykoron a falusias, egyutcás, kényelmes kerékpáros és gyalogos közlekedést jellemezte, melyet a jelenben felváltott már az urbanizáció szeleit idéző, minden utcát érintő permanens autós forgalom és rohanó életmód. A település folyamatosan növekvő lélekszámához az egyre növekvő közlekedési ártalmak is társultak. Kiemelkedő a családonként két autós közlekedés, a gyalogos forgalom visszaszorulása, a mérésekkel is igazolt romló légszennyezettségi adatok. Gyermekeink számára a környezetbarát közlekedés lassan utópiává válik a zsákfalu jellegből adódó egybuszos közösségi közlekedési lehetőség és a közutak biztonságát érintő deficitek miatt. De ezen túl problémát jelent az is, hogy a faluban és annak határain túl nincs kijelölt kerékpárút. Kerülgetni kell a parkoló autókat és nincs elég védett gyalogátkelő ahol a gyerekek átmehetnének az úton gyalogosan vagy biciklivel. Nagykovácsiban az utak állapota és a biciklivel is nagy biztonsággal járható utak száma korlátozott. Éppen ezért nagyközségünkben évek óta visszatérő gondolat és cselekvési tervek része gyermekeink jövője: a biztonságos közlekedés tanítása és gyakorlása, folyamatos megvalósulása az adott természeti és épített tárgyi körülmények között is.

A jövő nemzedék közlekedési ismereteinek tanítása a családban kezdődik és optimális esetben itt is folytatódik. A jó szülői mintát látó, ebben nevelkedő gyerekek számára természetes része életüknek a biztonságos közlekedési morál és a környezetbarát közlekedési eszköz preferálása.

Településünkön az intézményes nevelés keretein belül ezt a családból hozott tudást igyekszünk tovább vinni, hiánya esetén pedig élmény szerűen felépíteni és beplántálni gyermekeink személyiségébe. Ehhez hívjuk és várjuk társként a Szülőket, mert hisszük, hogy együtt vagyunk képesek olyan formáló erővé válni, mely elkíséri gyermekeinket felnőtt létükbe, továbbadva tudásukat a jövő nemzedékének.

Szemléletformáló munkánkban civil szervezetek is társaink itt Nagykovácsiban. A Nagykovácsi Természetvédő Egyesület (NATE) évek óta zászlóshajója a település élhető emberi környezetéért folytatott tevékenységnek. Munkájuk nyomán a felnőtt társadalom és a gyermekek világa felé is közvetíti az örök természeti és emberi értékeket a közlekedés és a közlekedésbiztonság területén is. Több alkalommal vettünk részt velük karöltve az évente megrendezett Critical Mass rendezvényeken, mely a nagykovácsiak jelentős többségét szólította meg egy nemes cél érdekében.

A helyi kerékpáros kultúra tovább élését támogatja a Crosskovácsi sport egyesület, ahol egészen kis kortól leshetik el a biciklizés tudományát a gyerekek mind a technikai, mind a közlekedésbiztonsági szempontokat tekintve.

Évente hagyomány immár az autómentes napok rendezvénysorozata, ahol a bölcsődétől az óvodán át az iskoláig tart a pecsétgyűjtő verseny a legaktívabb természetbarát közlekedési eszközt használó közösség címéért.

Az óvodák udvara napi rendszerességgel nyújt lehetőséget a kerékpáros közlekedés technikai gyakorlására és pedagógusaink kreativitása révén több esetben sikeres biciklis versenyeket rendezhetünk, melyek komoly megmérettetést jelentettek kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt.

Több óvodai csoportunk is aktív kerékpáros életet él, melynek során heti rendszerességgel pattannak a drótszamaraik nyergébe, hogy nekivágjanak Nagykovácsi határainak a Békás tóhoz, a Tisza kastélyhoz, az Ördögárok patakhoz. Nincsenek könnyű helyzetben pedagógusaink, hiszen a már említett közlekedési deficitek mellett kell a túrákat a lehető legnagyobb fokú biztonsággal tervezniük és kivitelezniük. Ebben partnerek a szülők, akik mindent megtesznek, hogy gyermekeik felszerelése hiánytalan és minőségi legyen. A kerékpárok felkészítése, közös ápolása immár hagyomány az óvodában az aktív kerékpáros életet élő óvodai csoportoknál. Továbbá számos esetben személyes szülői jelenlétükkel garantálnak fokozott biztonságot a közlekedés lebonyolítása során.

Pedagógiai tervező munkánk szerves része a közlekedési projektek kidolgozása, mely nem egyetlen nap eseményeit rögzíti, sokkal inkább egy folyamatot jelöl, kiemelve az élményszerűséget, a játékosságot és a szülők bevonását/bevonhatóságát a közlekedési nevelésbe.

Az óvodában megszerezhető ismeretek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyakorlati jártasság kiépüléséhez stabil alapot jelentsenek.

Nagy hiányosság településünkön a közúti közlekedés alapelemeinek korlátozott jelenléte. A jelzőtáblák, jelzőlámpák és forgalmi helyzetek speciális begyakorlása rendkívül nehezített, hiszen ezek elsősorban elméletileg kell, hogy megalapozottak legyenek és az első gyakorlások biztonságos körülmények között történő megvalósulása hihetetlenül értékes.

Régi álmunk egy „igazi” közúti KRESZ pálya létrehozása, ahol óvodásaink biztonságos, de életszerű körülmények között, gyermekléptékben szerezhetik meg a közlekedésről való tudás jártasságát. A pálya adta lehetőségek között kiemelkedőnek tartjuk a családi élményprogramok szerepét. A családok részvételi lehetősége és időben nem korlátozott szerepvállalása a közlekedési ismeretek bővítésében igazi lehetőség a sikeres tudásmegosztásra.

Nyitott világot álmodunk óvodánk kertjébe, ahol a családok életterévé válik a KRESZ pálya, melyet közös használattal, közös együttléttel, közös játékkal, tanulással és élménnyel töltenek meg.

Olyan teret szeretnénk teremteni, mely nem szeparált és laboratóriumi körülményeket nyújt a gyerekeknek, sokkal inkább kínál egy új közösségi teret. Ahol édesapák és édesanyák játszanak gyerekeikkel „közlekedésest”, ahol nagyszülők sétálnak unokáik segítségével karon fogva a forgalmas kereszteződésen át. Ahol sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekeink saját tempójukban és saját élményeiken keresztül sokszor újra és újra teremtve a közlekedési helyzeteket adnak esélyt önmaguknak a tanulásra, a játékra. KRESZ parkot álmodunk minden nagykovácsi gyereknek és felnőttnek. A Kispatak óvodában, de nem csupán a Kispatak óvodásoknak. Testvéreknek, barátoknak, szülőknek, nagyszülőknek, hozzánk betérőknek.

Ehhez készítettünk egy tartalmas, kiváló élményalapot nyújtó projektet. A projekt valamennyi óvodai csoportunkban megvalósítható, alkalmas a csoportok közötti átjárhatóságra a közös megvalósításra és legfőképpen a szülők, családok aktív bevonására.

 

 

A projekt címe: Közlekedés biztonság – a családdal

A projekt célcsoportja: 3-7 éves korosztály – szülőkkel, családtagokkal közösen

A projektben résztvevők létszáma: Valamennyi óvodai csoport: 180 fő továbbá a szülők és családtagok önkéntes részvétel alapján

A projekt tervezett indító élménye: Találós kérdések járművekkel kapcsolatban, gyermekléptékű térkép segítségével, gyalogos közlekedés során felfedezve KRESZ táblák keresése a településen, a családoknak készített játékos feladatokkal.

A projekt várható lezáró élménye: Közlekedéses akadályverseny a KRESZ pályán Szülőkkel közösen

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink, feladataink:

A gyermekek szüleikkel közösen, tőlük is tanulva ismerkedjenek meg, gyűjtsenek élményeket (kiscsoport, középső) vagy elevenítsék föl eddigi ismereteiket (középső, nagycsoport) a közlekedéssel, a közlekedési eszközökkel kapcsolatban. Ismerjék meg, játékosan ismerjék fel, tudatosítsák (középső, nagycsoport) a fontosabb KRESZ táblákat. Ismerkedjenek a közlekedéssel kapcsolatos versekkel, dalokkal, kézműves tevékenységekkel, játékokkal, vagy mélyítsék el meglévő tudásukat (középső, nagycsoport).

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek, pl.: Vizuális képességek (finommotorika, téri tájékozódás síkban, színérzék, kreativitás, színezés, festés, vágás, fűzés, tűhasználat technikája- szem-kéz koordináció). Gondolkodási képességek (emlékezet, figyelem, rövid és hosszú távú memória). Matematikai tartalmú tapasztalatok (számlálás, irányok, sorszámok, számképek, síkmértani formák). Szókincsbővítés, fogalomalkotás, légzéstechnika, hangok megkülönböztetése, ajaktorna. Zenei képességek (ritmusérzék, tiszta éneklés, mozgás és beszéd, ének összehangolása, halk-hangos, felelgetés-dallambújtatás előkészítése). Testi képességek (karizom, lábizom, egyensúly, tájékozódás térben, keresztmozgások). Szabálytudat alakítása, szociális érzék (együttműködés, egymásra való odafigyelés, érzelmi intelligencia, egymás munkájának elismerése, egymás segítése)

 

 

Játék Udvari mozgásos játékok szülőkkel közösen:

 

−         Vonatozás az udvaron (több masinisztát választunk, több vonatot alkotunk,(jelre megállás, az utasok kiszállnak, és másik masinisztát, vonatot keresnek maguknak.) Füttyszóra/jelre indulás újra/ tolatás.

−         Régen lovon közlekedtek az emberek: Kart előre nyújtva, térdet behajlítva ritmikusan lovagló mozdulatot csinálva, vagy ügetésben haladás.

−         Repülők vagytok: oldalsó középtartásba tartott karokkal repülés. Jelre leszállás, landolás a padkán/ valamilyen fából készült dolgon.

−         A gyerekek úgy tesznek, mintha autókat vezetnének. Futás a kis ház körül. Választunk egy mentőautó vezetőt a szülők közül. Amikor ez a mentőautó elkezd szirénázni, a többi vezetőnek félre kell húzódnia.

 

Tűzoltóparancsnok

Játszhatja 3 éves kortól 6—25 gyermek és a felnőttek

A gyermekek nagy körben ülve helyezkednek el, vagy földre rajzolt karikába állnak. Egy széket középre helyezünk, ide ül a tűzoltóparancsnok, aki a következő verset mondja:

A faluban tűz ütött ki,

Siessünk azt eloltani,

Szaladj pajtás, szaladj!

Tőlünk el ne maradj!

A vers mondása közben a játszók a körön kívül szaladnak. A maradj szóra a tűzoltóparancsnok tapsol egyet, mire mindenki gyorsan keres magának széket vagy kört, a tűzoltóparancsnok is. Aki legelőször ül le a középső székre, az lesz az új tűzoltóparancsnok.

Színes kormányok:

A gyerekeknek négy színből adunk korongokat/tornapárnákat/karikákat. Szabadon futkároznak, imitálva a kormánykerekükkel az autóvezetést. Majd a felnőtt mond egy színt, akinek ilyen színű kormánykereke van, leguggol. A többiek most már a guggoló gyerekeket is kerülgetik. Guggolásból úgy lehet szabadulni, ha a guggoló helyzetben ötször felemeli a karikát, karját feje fölé kinyújtva.

Autós játék:

A gyerekek szabadon futkároznak a csoportszobában/az udvaron, amíg a szülők közül választott rendőr (rendőrsapkában) zöld táblát tart a magasban. Ha viszont a piros táblát emeli magasba, meg kell állni. Futás közben kézzel kormányozhatnak is.

Autót lehet kettesével is alkotni (induláshoz egy vonalban felállás), a hátul lévő gyerek irányít, amelyik vállát megérinti az előtte állónak, abba az irányba halad az autó. A gyerekek bal karjára szalagot is tehetünk, ilyenkor nem csak a vállat érint, hanem az irányt is meghatározza.( A hátsó gyermek az ablaktörlő is, aki, amikor azt kiáltjuk, hogy vihar, előre nyújtott karjával törli az ablakot. Ebben az esetben lassabb tempót diktálunk. Tankolni is lehet. Benzinkút pl. a faanyagból készült tárgy/más meghatározott tárgy, amire a vezetőnek 5x rá kell csapnia, ahhoz, hogy feltöltse benzinnel autóját. )

Távirányítós autó:

Az elől álló gyerek becsukja a szemét, a mögötte álló megfogja a vállát, és irányítja, mondja az irányokat, és azt a vállát érinti, amelyik irányt mondta. A szülő ellenőriz.

Mesevonat:

A gyerekekés szülők egymás vállát fogják úgy, járnak. (szülő/ 1 gyerek).  Minden állomásnál megállnak, és minden állomás után máshogy zakatol a vonat. (Pl. Zi-zi ,zé-zé) Lehet a vonatozás közben a ziki-zaka zakatol c. mondókát is mondani, és a megállónál zakatolni.

Vonatozás:

Mi vagyunk a vonat, egymás mögé állunk, lassan indulunk és mondjuk: si-hu-hu-hu. Ahogy fokozatosan lendületbe jövünk, egyre gyorsabban mondjuk: si-hu-hu-hu. Ha „közeledik az állomás”-t kiált, az óvónő lassítani kell, majd teljesen lefékezünk, és megállunk. Ilyenkor felszállhatnak az utasok, és mehetünk tovább.

Figyelj a táblára- Labdával:

Az óvónő háromszínű táblát (jelzőlámpát) emel a magasba, váltakozva. Piros színnél meg kell állni, és leguggolni, összekuporodva a labdát átölelni. Sárga színnél a labdát pattogtatni kell állásban, egy helyben. Zöldnél a gyerekek szabadon járkálhatnak, miközben vezetik a labdát.

Csengőkereső játék (Csengő van a biciklin, régen a villamos csengetett)

A gyerekek/szülők körben ülnek, vagy állnak, egy társuk a kör közepén helyezkedik el bekötött szemmel. Az óvónő csendben valamelyik gyerek /szülő közelébe teszi a csengőt. Ez a gyerek megszólaltatja a csengőt, a bekötött szeműnek abba az irányba kell mutatnia, amerről a hangot hallotta.

Ha megtalálta, más megy középre.

 

Hol ketyeg az óra játék– (Közlekedési lámpa is ketyeg, hogy a vakok tudják, hogy mikor lehet átmenni, ha sűrűn ketyeg, át lehet kelni a zebrán)

Egy gyerek kimegy a csoportszobából, egy elég hangosan ketyegő órát elrejtünk a csoportszobában úgy, hogy ne lehessen látni, csak hallani. Behívjuk a keresőt, akinek hallás útján kell megtalálnia az órát.

 

Beszélgetés: Milyen járművek szoktak szirénázni? (A mentőautó, a tűzoltó és a rendőrautó) Hogyan hívjuk ezeket a járműveket együtt? Megkülönböztetett jelzésű járművek.

Mit kell csinálni, ha egy szirénázó autó jön? Félre állni, utat adni neki.

Hangkereső (szirénázó autó kereső- Merről jön a mentő, állj félre!)

Egy gyereket kiküldünk a csoportszobából, egy másik elbújik valahová. A kereső bejön, és figyeli, merről hallja az elbújt gyermek szirénázó hangját.  Ha megtalálta, más megy ki.

Autóverseny:

·         Kis műanyag autók/ papírból kivágott kisméretű közlekedési eszközök képeinek fújása versenyre (Ruschtime autói)

·         Madzagra fölerősített autó feltekerése egy botdarabra. (verseny)

 

Vonat, busz, autó építés székekből

Autópálya építés kockákból

Város, utak építése kockákból

Autóút (körforgalom, gyalogátkelő, elágazódás) felragasztása a teremben – játék

 

Külső világ  tevékeny megismerése

Alapvető környezet és természetvédelmi ismeretek

matematikai tapasztalatok, matematikai játékok

Zenei élményalap: Szalóki Ágnes: Négyeshatos c. szám (Kőrforgás CD/ 13.) meghallgatása. Milyen közlekedési eszközökről van szó a dalban?

Az udvaron kötélből autóút építése körforgalommal, kereszteződésekkel. Mindenki kap egy karikát, melyet nyújtott karral fogva kormánykeréknek használhat. Ezen a szabályokat betartva, és az udvar többi részén lehet közlekedni. Ha stop táblát, gyalogosátkelő táblát mutat a pedagógus, meg kell állni! A gyalogosátkelőnél meg kell várni, amíg áthalad a gyalogos.

Autóút (körforgalom, gyalogátkelő, elágazódás) felragasztása a teremben. A Szülők egy része, tarthat táblákat (behajtani tilos, zsákutca, megállni tilos, balra/jobbra kanyarodni tilos, gyalogátkelő, piros-sárga-zöld közlekedési tábla…), a többiek a gyerekekkel együtt pedig a tábláknak megfelelően közlekedhetnek az úton. Lehetnek rendőrök is tárcsával a kezükben. A rendőrök, azoktól, akik túl gyorsan haladnak, vagy szabálytalankodnak, elveszik a jogosítványt. Lehet jogosítványt is készíteni.

Játék a közlekedési táblákkal:

Eszköz készítése a játékokhoz. Szülőkkel közösen készített laminált kártyák, kézi készítésű KRESZ táblák

Beszélgető kör szervezése: Középre rakunk egy sorban 7-8 KRESZ kártyát, megbeszéljük, melyik, mit jelent. Majd ezek közül 4-5 kártyával Mi változott meg? játék. A változtatást gyerekek csinálhatják.

Memória a kirakott, megbeszélt KRESZ kártyákkal. A kártyákat jól meg kell nézni, majd miután mindenki becsukja a szemét, lefordítjuk őket. Mire emlékszel, és mit jelent a kártya?

Közlekedéssel, járművekkel kapcsolatos könyvek gyűjtése és kiállítása az óvodában, KRESZ sarok készítése, könyvek nézegetése

Csapatjáték-versenyjáték:

·         Közlekedési eszközök puzzle kirakása a családok versengésével

·         Járgányok és árnyképüknek párosítása

 

Verselés, mesélés

 

Családi versköltésre felhívás. Téma: közlekedési eszközök

Az elkészült alkotások kiállítása az óvodai mesesarokban.

Családi olvasgatásra ajánlott költemények:

 

Varró Dániel: Öt jó autó

Weöres Sándor: Kocsi és vonat

Mezey Katalin: Apu autót vett

Kiss Ottó: Ha valaki csuklik

Varró Dániel: Szerepjátszogató

(részlet – 1. versszak)

Sofőr leszek, buszt vezetek…,

Varró Dániel: Hol alszik a villamos?

( Részlet – 1. 2. versszak- találós kérdésnek)

 

Találós kérdések (Segítségnek ki lehet rakni a szőnyegre, a megfejtést ábrázoló rajzolt, kiszínezett járműveket):

Óriás szitakötőnek,

vasból van a szárnya,

emberek ülnek benne,

s repülnek a fellegekbe.

(helikopter)

 

Útja száraz, mégsem porzik,

Szikrát szór, de nem haragszik.

Döfög-pöfög zakatol,

Utána egy kocsisor.

(vonat)

 

Én vagyok a legnagyobb hal,

Átúszom a tengert,

Elszállítok a hátamon,

Akár ezer embert.

(hajó)

 

Nagy madár, de nem ül fára,

embert viszen messzi tájra.

Fényes szárnya meg se rebben,

száll a szélnél sebesebben.

(repülő)

 

Nem ló húzza, mégis fut,

Konyhája a benzinkút.

(autó)

 

Két karommal szedegetem,

Sebesen az áramot,

tele vagyok utasokkal,

mégis fürgén robogok.

(villamos)

 

Az úton halad egy óriási doboz,

mely alatt négynél is több kerék mozog.

Addig áll csak míg hasa megtelik,

országok között hordja áruit.

(kamion)
Utánozható hangok:

−             a szirénázó mentőautót: ní-nó, ní-nó /é-ő, é-ő/i-ű-iű

−             az autódudát: tü-tü, tü-tü

−             motor beindítását: zzzzzzzz

−             autó berregését: brr, brrr

−             a fékcsikorgást: iiiiii

−             kipufogó pöfékelést: pöf, pöf

−             lovacska hangját: nyelvcsattintás

 
Rajzolás,

festés,

mintázás,

kézimunka

 

Autókészítés wc papír gurigából: guriga befestése, majd felül két párhuzamos csíkot vág, és középen elfelezi a szülő Ezt kihajtja a gyermek. Az egyik felére kormányt rajzol (logikai készlet kör elemének segítségével) vág ki, és ragaszt fel, a másik fele lesz az ülés, melybe deréktól felfelé embert rajzol, beleragasztja. A versenyautó kerekeit műanyag kupakból, két oldalú ragasztóval ragasztjuk föl. A végén lehet díszíteni az autó orrát síkmértani formák körberajzolásával, majd felragasztásával.

Dekoráció gyékényre: Nagy csomagolópapírra közös rajz: város: autóút, gyalogátkelő… Majd ráillesztjük a kiszínezett, kivágott járműveket.

Előre megrajzolt autó kirakása vöröslencse szemekből és puffasztott rizsszemekből filc felületre.

Közlekedéssel kapcsolatos színezők

Tűzoltóautó és kerékpár kivarrása papíron (előre kilyukasztott kontúr mentén)

Tárcsa készítés:piros, zöld kör festés, középre hurkapálcikát vagy közösen gyűjtött botot teszünk és összeragasztjuk a két papírt.

 

Mozgás

 

 

Közlekedéses akadályverseny a KRESZ pályán Szülőkkel közösen

Előre meghirdetett feladatokkal, melyek igazi ügyességi és észforgató kihívásokat rejtenek valamennyi korosztálynak.

A Biztonságos közlekedés során alkalmazott szerepek megjelenítése a közlekedési eszközök mozgásának utánzásától a KRESZ szabályok emberekre vonatkozó részleteinek mozgásos kivitelezéséig.

A KRESZ pálya kialakítása minden nap változik, hogy az eltérő közlekedési helyzeteket nehezített és rugalmas helyzetekben is gyakorolhassák a gyerekek és a felnőttek is.

A sikeres mozgáskivitelezés jutalma minden alkalommal zöld kuponok adományozása, melyek a játék végén – egy hét elteltével – beválthatók egy traktoros utazásra. Ahány kupon, annyi métert megy a traktor utasaival J.

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Megy a kocsi, fut a kocsi. gyerekdal közös játéka imitáló mozgással szülőknek tanítva

Megy a kocsi, fut a kocsi:(Kör, menetirányba állás, kar oldalsó középtartásban körözés, közben lábbal egyenletesen helyben járás)
patkó-dobogás,(ritmusra dobogás a talppal)
Megy a vonat, fut a vonat (két kar egyenletes ütemre magastartásba nyújtás, majd behajlítás a test előtt)
zúgó robogás. (ritmusra dobogás a talppal)

Vajon hova fut a kocsi?:(Kör, menetirányba állás, kar oldalsó középtartásban körözés, közben lábbal egyenletesen helyben járás)
Három falun át!(3-as szám mutatása ujjakkal)
Vajon hova fut a vonat? (két kar egyenletes ütemre magastartásba nyújtás, majd behajlítás a test előtt)
Völgyön, hegyen át!(leguggolás, majd magastartásba felemelkedés, és ritmusra 3-at tapsolunk)

Közben 1 szülő -1 gyerek van a kör közepén. Az egyik egy gördeszkán ül, a másik tolja/ vagy miközben a többi gyerek énekel, a felragasztott autóúton kitolja a választott gyerek a deszkán ülőt a csoportból, majd visszahozza a deszkát a következő párosnak.

Jön a kocsi c. gyerekdal

Jön a kocsi, most érkeztünk,:(Kör, menetirányba állás, kar oldalsó középtartásban körözés, közben lábbal egyenletesen helyben járás)
Jaj de nagyon eltévedtünk, (fejfordítás balra-jobbra)
Derekasan áztunk-fáztunk, (Magastartásbólderékmagaságig esőcsepergés utánzása ujjakkal)
No de kicsit elnótáztunk. (furulyálás imitálása)

 

Jegenyefa ingó-bingó, (csípőre tett kézzel törzsdöntés balra-jobbra)
Rajta ül egy ázott holló, (ülés a képzeletbeli ágra, térdroggyantással)
Veregeti csapzott tollát, (szárnycsapkodás utánzása ülésben)
Keserüli holló voltát. (sírás imitálása szemdörzsöléssel)

 

Kétkerekű bicikli (biciklizás ülésben lábemeléssel),

Csacsi húzza kicsi kocsit (Lassan lovagolva kezdjük, gyorsulva folytassuk, és a végén kiborítjuk a gyermeket. Ha széken ülünk, lábunk közé ejtjük, vagy a végén kinyújtott lábunkon lecsúszdáztatjuk őket. Sétáltatóként is játszhatjuk, ekkor az utolsó sort elhagyjuk és a „szekereeeeet” utolsó szótagját elnyújtva szaporán szedve a lábunkat döcögünk, nyekergünk.
Sokszor mondjuk egymás után! )

Liccs, loccs, liccs, loccs
Megy a hajó a Dunán (Kinyújtott lábbal leülünk a földre. A gyerkőc a szülővel szembe ráül a lábukra. Ahogy mondjuk a versikét a szülők ringatják, dobálják a lábunkkal (mintha a hajó ringatózna a Dunán) és a zsupsznál a hátára/ oldalt borítják és jól megcsikizik. )

Zenehallgatás:

100 FolkCelzius: Balra nézek, jobbra nézek

Szalóki Ágnes: Négyeshatos c. szám (Kőrforgás CD/ 13.) meghallgatása. Beatles:  YellowSubmarine c. dal; Kiss Ottó: Ha valaki csuklik c. vers megzenésített változata;

Kiss Dénes: Kerékpár c. vers megzenésített változat

Felhasznált irodalom:

Játékok: Lukács Józsefné-Ferencz Éva (2010): Megjött a tél, hujja- hó, nagy pelyhekben hull a hó. Flaccus kiadó, Budapest. 39. o;

Tűzoltóparancsnok játék:http://mindenovi.gportal.hu/gindex.php?pg=27836791&nid=4540183

 

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda munkatársai és a szülői kör ötleteiből a pályázati anyagot készítették:

Lukátsyné Andruskó Diana

Radványi Rita

Szabó Orsolya

[1] Az adatlap kitöltése opcionális, kitöltésével külön díjazásra lehet pályázni a 5.1 pontban részletezettek alapján