BÁL/BALL

Sok szeretettel meghívunk az első

Holdfény Bálra,

amelyet a Teleki-Tisza-Kastélyban rendezünk a

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány javára

2022. május 27-én, pénteken

Védnökök

Kiszelné Mohos Katalin

Karczewicz Ágnes

Szabó Orsolya

Program

19.00 Érkezés és jazz

..amikor együtt ünnepeljük egy köszöntő itallal, hogy a Teleki-Tisza-Kastély gyönyörű épületében – talán akár 100 év után – most újra báli közönség találkozik egy helyi fontos ügyet támogatva, közben pedig a Muflon Jazz Band taktusaira ringunk

20.00 Megnyitó beszédek

.. Alapítványunk elnöke és a Kastély vezetősége köszönti a bálozókat

20.30 Vacsora

..terülj-terülj asztalkám báli büfévacsora az árkádos télikert asztalain

22.00 Nyitótánc és tombola

..a bál nyitótánca Székely Attila táncosaival, majd rövid és édes tombola sorsolás valóban értékes nyereményekért

22.30 Rock’n’roll és mulatozás

..a színpadon a Duckers, a környék legjobb rockabilly bandája

23.30 – 03.00 Tánc hajnalig DJ Szabola (International Love Affair)

Jegyek

A Holdfény Bál részvételre jogosító belépőjegyei limitált számban elérhetők.
A jegyeket kizárólag a Kaszáló utca 16-18. szám alatt található Nagykovácsi Kispatak Óvodában lehet megvásárolni 2022. május 20-ig készpénzért Szabó Orsolya intézményvezetőnél.

A belépőjegy ára: 15 000 Ft,
amely tartalmazza a köszöntő italt, a büfévacsorát és a báli mulatságot!

Az eseményre kizárólag számozott valós belépőjegy felmutatásával léphet be minden vendégünk! Így kérünk titeket, őrizzétek jól a jegyeket. Az estélyre összesen 200 darab belépőjegy készül, amelyekből az utolsó 10 darabot licitre bocsátjuk a bál közeledtével a facebook eseményünkön!

A Holdfény Bálra belépésre NEM jogosító támogatói jegy vásárolható tetszőleges összegért a tagóvodák pedagógusainál. A támogatói jegyek vásárlói között értékes nyereményt sorsolunk ki!

Dresscode

Elegáns öltözet

Ars poetica

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda közösségünk egyik olyan intézménye, amivel mindenki, aki Nagykovácsiban lakik, ilyen-olyan módon, közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatba kerül. Ha másképp, nem a szomszédban biztosan lakik egy gyerek, aki óvodás, vagy aki volt, és aki lesz. Minden itt dolgozó óvodapedagógus nagy felelőssége, hogy gyümölcsöző érték legyen munkájuk eredménye, aminek elengedhetetlen feltétele a szülőkkel való együttműködés, egy speciális szövetség.

Hiszünk benne, hogy ennek a szövetségnek közös pontja – amiben mindenki egyetért –, hogy a gyerekeket boldognak akarjuk látni, a legjobbat akarjuk számukra adni.

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány azért jött létre, hogy ezt a célt támogatni tudja, hogy az óvodai nevelő munka minél magasabb nívón valósulhasson meg, több pluszt tudjon adni, mint azt az adott önkormányzati keretek lehetővé tudják tenni. Az elmúlt időszak nehézségein túllépve, erre még nagyobb figyelmet kell fordítani, és az élmény pedagógiát kell előtérbe helyezni.

A minőségi, színes, változatos, foglalkozások, az óvodán kívüli programok, úgy tudnak megvalósulni, ha ebben segítséget tudtok nyújtani!

Parkolás

A kastély területén belül, száz férőhelyes, füves parkoló áll rendelkezésetekre.
A parkoló megközelíthető a főkapun (Kossuth Lajos u. 2.) behajtva, egyenesen a kastély előtt elhaladva, egészen a murvás út végéig menve és onnan a kijelölt, füves parkolóhelyek egyikére beállva. Javasoljuk, kövessétek a parkolást segítő személyek utasításait! Kérjük, ne parkoljatok a kastélyépület köré, a parkolón kívüli területekre, illetve az út mentén, mert ezzel akadályozzátok a forgalmat.

Szervezőbizottság

Fenyvesi Zsófi, Fenyvesi Anikó, Kalicz Krisztina, Karczevicz Dóra, Rüll Orsolya, Szabó Orsolya, Ledács-Kiss Miklós

Támogatók

Nagykovácsi Teleki-Tisza-Kastély

Magyar Cserkészszövetség

Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.

Phylia Studio

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

 

Facebook esemény: https://fb.me/e/3sfuFr6XD

*************************************************************************

We are pleased to invite you to the

first Moonlight Ball,

which is organized for the benefit of the

Kindergarten Foundation for Preschoolers in Nagykovácsi at the Teleki-Tisza castle

as of May 27 (Friday), 2022.

Patrons

Katalin Kiszelné Mohos

Ágnes Karczewicz

Orsolya Szabó

Program

7:00 PM Arrival and jazz

..when we celebrate with a welcome drink in the beautiful building of the Teleki-Tisza-Castle – maybe even after 100 years – now a ball audience will meet again in support of a local important cause, and in the meantime we will ring to the beats of the Muflon Jazz Band

8:00 PM Opening speeches

.. The president of our foundation and the management of the Castle greet the ballers

8:30 PM Dinner

..spread and spread my table ball buffet dinner on the tables of the arcade conservatory

10:00 PM Opening dance and raffle

..the opening dance of the ball with the dancers of Attila Székely, then a short and sweet raffle draw for really valuable prices

10:30 PM Rock’n’roll and revelry

..on the stage the Duckers, the best rockabilly band in the area

11.30 PM – 3:00 AM Dance until dawn DJ Szabola (International Love Affair)

Tickets

There are a limited number of tickets available for the Moonlight Ball.

Tickets are available exclusively at 16-18 Kaszáló street. It can be purchased for cash until May 20, 2022 at Orsolya Szabó, head of the institution.

The price of the ticket: 15 000 HUF,

which includes a welcome drink, a buffet dinner and a ball of fun!

All our guests can enter the event only by presenting a numbered and valid ticket! So please keep your tickets well. A total of 200 tickets will be made for the evening, the last 10 of which will be put up for bidding at our facebook event as the ball approaches!

Sponsorship tickets that do NOT entitle you to enter the Moonlight Ball can be purchased for any amount from the teachers of the member kindergartens. We will draw a valuable prize among the buyers of sponsorship tickets!

 

Dresscode Black Tie / Elegant clothing

Ars poetica

The Nagykovácsi Kispatak Kindergarten is one of the institutions of our community with which everyone who lives in Nagykovácsi comes into direct or indirect contact in one way or another. If not, a child who is a preschooler, or who was, and who will be, certainly does live next door. It is the great responsibility of all kindergarten teachers working here to ensure that the result of their work is a value in success, the cooperation of which with parents is an essential condition, a special alliance.

We believe that the common point of this alliance, with which everyone agrees, is that we want to see children happy, we want to give them the best.

The Nagykovácsi Kindergarten Foundation for Preschoolers was established in order to support this goal, so that the educational work of the kindergarten can be carried out at the highest possible level, it can provide more pluses than the given municipal framework allows. Going beyond the difficulties of the recent period, even more attention needs to be paid to this, and experience pedagogy needs to be put at the forefront.

Quality, colorful, varied, extracurricular activities can be realized if you can help!

Parking

Within the castle area, there is a grassy parking lot for one hundred cars.

The car park can be reached by driving in through the main gate (Kossuth Lajos u. 2.), passing directly in front of the castle, going to the end of the gravel road and entering one of the designated grassy parking places. We recommend that you follow the instructions of the parking assistants! Please do not park around the castle building, in areas outside the car park or along the road, as this will obstruct traffic.

Organizing Committee

Zsófi Fenyvesi, Anikó Fenyvesi, Krisztina Kalicz, Dóra Karczevicz, Orsolya Rüll, Orsolya Szabó, Miklós Ledács-Kiss

Supporters

Teleki-Tisza Castle in Nagykovácsi

Hungarian Scout Association

Scout Properties Nonprofit Ltd.

Phylia Studio

The organizers reserve the right to change the program!