SZÁVA utca

A mi óvodánk egy kétcsoportos, családias légkört sugárzó nyitott óvoda, amelynek udvarán egy mesebeli öreg fa nyújtogatja ölelően és védelmezően karjait, árnyékot adva az alatta játszó gyermekeknek. Óvodánkat körülvevő udvarunk fajátékai mozgásra ösztönzik, késztetik gyermekeinket.

Óvodánkra az érzelmi biztonságot nyújtó, családias, bizalmas, szeretetteljes, nyugodt légkör jellemző. A gyerekek fejlődését segítő hatások közül kiemelkedően fontos a közvetlen környezet ahol a mindennapjaikat töltik a gyermekek. Ezért csoportszobáinkat úgy alakítottuk ki, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, van elegendő tér a mozgáshoz, jellemzi a harmónia, amely biztosítja a gyermekek testi –lelki, – szellemi fejlődését. Esztétikus természetbarát bútorokkal van berendezve, játékaink is többnyire fából készültek. Az évszakokhoz, projektekhez igazodó, saját készítésű, esztétikus dekorációk teszik családias, barátságos, meleg biztonságot sugárzó csoportokká, ahová a gyermek és a szülő egyaránt szívesen jön. Óvodánkba sok olyan gyerek jár, aki nagycsaládból jött, három vagy több akár 5,6,7 testvére is van. Jól ismerjük a szülőket és a kistestvéreket, akikből majd óvodás lesz csoportjainkban. A befogadás /beszoktatás nem szokott gondot okozni ezeknél a gyermekeknél, hiszen napi kapcsolatban vagyunk velük. A szülők, családok egymással is jó kapcsolatban vannak, óvodán kívül is összejárnak, barátkoznak. A gyerekek otthonosan mozognak társaik között, az idősebb gyerekek óvják, tanítgatják a kisebbeket, észreveszik, ha valamelyikük elakad a játékban, szomorú, segítségre szorul. Ilyenkor igyekeznek segíteni vagy bizalommal fordulnak hozzánk felnőttekhez. A gyerekekre a megértő, biztonságot nyújtó magatartás, a másikat, a másságot elfogadó toleráns szemlélet jellemző.

Nagy hangsúlyt kap az óvoda életében a népi kultúrával való ismerkedés, a népi hagyományokra épülő szokásrendszereknek, ünnepeknek értékközvetítő, jellemépítő, közösségformáló hatása van. Mihály napi vásár, Márton napi tökfesztivál-lámpás felvonulás, Lucázás, András napi vásár, kiszézés, tojásbatikolás, táncház. Megtapasztaljuk ezeken az alkalmakon, a szülők segítő erejét, közreműködését. A néphagyomány őrzést elősegíti az is, hogy az óvodai nevelés részeként néptánc oktatás zajlik heti egy alkalommal csoportjainkban.

Kompetencia alapú nevelési programunk a gyerekek szüntelen megismerni, kipróbálni tevékenységi vágyára épül. A tevékenységbe ágyazott ismeretek közvetítése során megismerkedhetnek a környezettudatos magatartás alapjaival, miközben meg tanulják óvni, tisztelni környezetüket. Észreveszik a körülöttük lévő természet szépségeit, megismerik falunk nevezetességeit.

A szülők figyelemmel kísérik gyermekük fejlődését és segítségükre mindig számíthatunk. A jó együttműködést segítik a közös kirándulások a családokkal, például év elején szeptember-októberben ismerkedő  családos kirándulás, nyílt napok, nyitott délutánok (állatsimogató, koszorúkötés, stb.) ilyenkor a családok jobban megismerhetik egymást, az új családok bekerülhetnek a csoport vérkeringésébe és nekünk is több lehetőségünk nyílik a szülőkkel – jó értelemben vett gyermekek érdekét szolgáló – bizalmi viszonyba kerülni. Kapcsolatunkra az őszinteség és az egymás iránti bizalom a jellemző, ennek egyik alapja a folyamatos, hiteles, korrekt tájékoztatás.

CINEGE CSOPORT

TENGELICE CSOPORT