Óvodapedagógus állás

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Kispatak Óvoda 1.sz Tagintézménye

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

–         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–         szakmai önéletrajz

–         végzettségeket igazoló dokumentum

–         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya Gabriella nyújt, a 06-30/352-7132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 418/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

–         Elektronikus úton Szabó Orsolya Gabriella részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül

–         Személyesen: Szabó Orsolya Gabriella, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–         www.kispatakovoda.hu – 2020. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt juttatások: -cafetéria -munkaruha/munkacipő -kiemelt munkavégzésért adott anyagi elismerés -lakhatási támogatás -utazási költség -továbbképzési támogatás.