Protokoll

A NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA INTÉZMÉNYI PROTOKOLLJA

2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ

ELJÁRÁSRENDRŐL

 

Jelen eljárásrend az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága által kiadott Intézkedési tervvel összhangban készült, az intézményi sajátosságok figyelembevételével.

Az intézményi protokoll 2020. szeptember 1.-től módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI és a fenntartó Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor.

Az intézményi protokollt minden szülőhöz elektronikus úton eljuttatjuk, az intézmény honlapján pedig folyamatosan elérhetővé tesszük.

Az intézményi protokoll intézkedései minden érintett számára kötelező érvényűek.

Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek. A járványügyi protokoll előírásainak betartása mindannyiunk közös érdeke és felelőssége.

 

 1. A NEVELÉSI ÉV KEZDÉSE

Az épületek teljes körű fertőtlenítő takarítása augusztus végéig megtörtént.

Érintésmentes kézfertőtlenítő gél adagoló került elhelyezésre mindhárom óvodaépület bejáratánál a belső térben. Az intézmény minden mellékhelyiségében, a két tornateremben, a fejlesztő szobákban és valamennyi csoportszobában vírusölő hatású kézmosó folyadék kerül az adagolókba, továbbá szappanok.

Az intézmény bejáratainál, belépéskor a nem óvodáskorú gyermek kivételével mindenki köteles kezet fertőtleníteni, maszkot viselni és lábzsákot húzni (dolgozók esetében lábbelit cserélni).

Módosítás 2020. 09. 15.

A bejáratoknál minden belépőnél a hőmérséklet ellenőrzésre kerül sor.

Módosítás 2020. 10. 01.

A bejáratoknál minden belépőnél kötelező a hőmérséklet ellenőrzése. 37.8 C fölötti eredmény esetén 15 perc múlva ismételt ellenőrzésre kerül sor és szükség esetén a gyermeket elkülönítjük, a szülőt értesítjük. Óvodai dolgozó esetében a jelzett érték fölötti eredménynél munkavégzését azonnal felfüggesztjük az adott munkanapon.

A megelőzés és a sikeres védekezés érdekében minden szülő köteles kitölteni a bejáratoknál kiadott NYILATKOZAT-ot, mely az alábbi szövegezést tartalmazza:

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………… mint………………………………………………….. nevű gyermek törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

 • az elmúlt két hétben gyermekem és a vele egy háztartásban élők nem léptek személyes kapcsolatba olyan személlyel, aki koronavírus által okozott megbetegedésben szenved, vagy akinél a fertőzés gyanúja fenn állt.
 • gyermekem fertőző betegség tüneteit nem produkálja (láz, torokfájás, nátha, köhögés, nehézlégzés, hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemgyulladás, fülfájás)

(a nyilatkozat tárgyának négyzetébe x-et kell tenni)

Gyermekem a Nagykovácsi Kispatak Óvoda…………………………………………..csoportjába jár.

 

Nagykovácsi, 2020. szeptember……….

…………………………………………………………..

aláírás

A nyilatkozat felhasználása a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Adatvédelmi szabályzatának megfelelően történik.

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 

A mozgásos tevékenységeket az időjárás függvényében szabad téren szervezzük. A mozgásos foglalkozásokon használt eszközök, játékok fertőtlenítését a foglalkozás után lehetőség szerint a dajka végzi el.

A csoportszobákban kötelező a szellőztetés, az ablakokat, ameddig az időjárás engedi, a csoportok benn tartózkodása ideje alatt is nyitva tartjuk. A folyosókat, az irodai, a fejlesztő és konyhai helyiségeket folyamatosan szellőztetjük.

A kapcsolattartás formái közül az írásban, online vagy telefonon történő megkeresést kérjük a szülőktől előnyben részesíteni. Ügyintézés esetén az óvoda területére lépés után azonnal kézfertőtlenítést írunk elő A szájmaszk és a lábzsák viselete kötelező. Az óvodai titkársági ügyintézést lehetőség szerint online formában kérjük megoldani. Amennyiben csak személyesen lehet, azt 7.30 és 12. 00 óra között tudják megtenni a Kaszáló utcai székhely óvodában.

Módosítás 2020. 09. 15.

Az épületbe történő belépés szülők és hozzátartozók számára nem engedélyezett. Halaszthatatlan esetben intézményvezetői engedéllyel lehet benn tartózkodni.

Ebédbefizetés a már megszokott módon csekkes átutalással vagy az óvodaépületek külső terében, az élelmezésvezető által kiadott számla ellenében helyszíni átutalással történik az előre meghirdetett napokon. Különös gondot fordítunk az azonnali fertőtlenítésre a közösen használt terminál esetében.

Az írásos tájékoztatókat az óvodai honlapon, vagy az óvodai szülői e-mail rendszeren keresztül juttatjuk el minden szülőhöz.

A szülői értekezleteket lehetőség szerint online formában javasoljuk megtartani. Amennyiben

szükséges a személyes jelenlét, azt csakis megfelelő járványügyi előírások betartásával lehetséges (távolságtartás, maszk viselete, időjárás függvényében elsődlegesen kültéren). Szeptemberben az óvodavezetés által jóváhagyott napokon lehet szülői értekezletet tartani, a nagyobb csoportosulások elkerülése érdekében.

Csoportkirándulás, külső helyszínen szervezett csoportprogram a járványhelyzet miatt csak természeti helyszínen szervezhető. Kirándulások alkalmával a településen található más játszótér látogatása tilos.

Szeptember 1-től alkalmazott szabályok újonnan beiratkozott gyermekek Szülei számára:

 • A gyermeket 1 hozzátartozó kísérheti be az épületbe.
 • Az épületbe betérő hozzátartozók számára kötelező a bejárati kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata.

Módosítás 2020. 09. 15.

Munkatársaink is viselnek szájmaszkot, mert számukra is előírás a védelem ilyen formája a közösségi terekben, irodákban és a tálaló konyhán.

 • Kérjük a lábzsákok használatát a csoportszobába történő belépéskor.
 • A csoportszobában maximum 5 gyermek hozzátartozója tartózkodhat egy időben.
 • A befogadás/beszoktatás időszakában a gyermekkel együtt maximálisan benn tölthető idő 1 óra. Ezt követően kérjük, hogy az első napokat követően csökkentsék az együtt töltött időtartamot (hasonlóan a megszokott óvodai beszoktatáshoz), egyeztetve az óvó nénikkel.
 • A Kaszáló utcai óvoda udvarán az egyes udvarrészeken (2-2 csoportonként) egyszerre maximálisan 10 hozzátartozó tartózkodhat (összesen tehát 30 fő). A Száva utcai tagóvoda kertjében maximum 10 fő, a Dózsa György utcai tagóvoda kertjében maximum 20 fő tartózkodhat.
 • Az ebéd időszakában csak óvodai dolgozó tartózkodhat az óvoda épületében.
 • Szeptember hónapban – eltérően a többi óvodás gyermek szülőjére vonatkozó előírástól – a hozzátartozók (gyermekenként 1 fő) bejöhetnek gyermekükért az óvoda épületébe, amikor már nem vesznek részt teljes hosszában jelenlétükkel a beszoktatásban. Gyermekük hazamenetének időszakára azonos higiéniás előírások vonatkoznak, mint a délelőtti órákra. Délután a csoportszobákba való belépés nem megengedett.

Szeptember 1-től alkalmazott szabályok a „régi” Kispatakos Szülők számára

 • Az óvodák bejáratánál munkatársunk kíséri figyelemmel az épületben egy időben tartózkodó hozzátartozók létszámát. Amennyiben az meghaladja a Kaszáló utcában az 50 főt, Száva utcában a 15 főt, Dózsa György utcában a 30 főt, rövid várakozásra kérik meg Önöket és gyermeküket.
 • Amennyiben gyermekük szülői kíséret nélkül is be tud jönni, kollégáink a járványidőszakban megszokott módon veszik át gyermekük felügyeletét a bejáratnál és kísérik saját csoportjához, ahol jelzik érkezését a csoportos óvodapedagógusnak és a nevelő oktató munkát segítő munkatársaknak.
 • A gyermeket 1 hozzátartozó kísérheti be az épületbe abban az esetben, ha gyermeke nehezen válik el hozzátartozójától vagy fontos megbeszélni való van a csoportos pedagógussal. A csoportszobákba kérjük ne lépjenek be.
 • Az épületbe betérő hozzátartozók számára kötelező a bejárati kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata. Munkatársaink is viselnek szájmaszkot, mert számukra is előírás a védelem ilyen formája a közösségi terekben, irodákban és a tálaló konyhán.
 • Kérjük a lábzsákok használatát a csoportszobába történő belépéskor.
 • A nap további részében a gyermekek haza menetele a járványidőszakban megszokott módon történik. Munkatársaink a bejáratnál várják Önöket, jelzik érkezésüket a csoportos pedagógusnak és átöltözve kísérik Önökhöz gyermeküket.
 • Az épületbe való belépés a déli és a délutáni időszakban csak sürgős és halaszthatatlan esetben lehetséges.

Módosítás 2020. 09. 15.

Az intézménybe történő belépés a szülők és hozzátartozók számára nem engedélyezett. Halaszthatatlan esetben intézményvezetői engedéllyel lehet benn tartózkodni.

 

Amennyiben a gyermek bent pihen az óvodában, úgy egész hétre kérjük a szülőt, hogy írja be az óvodapedagógus által kiadott dokumentációba, az adott héten mely idősávban várható érkezése gyermekéért. Az idősávok:

 • 12- 45- 13. 00 (ebéd után hazaindulók)
 • 15. 30 (uzsonna utáni periódus)
 • 16. 00
 • 16. 30
 • 17. 00
 • 17. 30
 • 18.00

Gyermekét ebben az időpontban munkatársaink „útra készen” a bejárathoz kísérik és felügyeletét átadják a szülőnek / az intézményi dokumentációban meghatalmazott személynek.

Kérjük a szülőket, hogy a délutáni összevont /búcsúzó csoportban/ történő ügyeletet (17. 00 – 18. 00 közötti időszak) csak nagyon indokolt esetben vegyék igénybe (Kaszáló utcai és Dózsa György utcai épület esetében)!

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.

A nevelésben és oktatásban, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges, tünetmentes dolgozó vehet részt.

A szülőket arra kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti

Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

A szülő köteles az intézményt értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú, vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Hasonlóan, az intézmény minden dolgozója haladéktalanul jelezni köteles az intézmény vezetőjének, ha esetében koronavírus fertőzés, vagy annak gyanúja áll fenn.

Amennyiben a gyermek bármely okból hiányzik a szülő köteles a hiányzás napjának reggelén írásban/szóban értesíteni az óvodát a hiányzás okáról.

Ha a gyermek betegség után jön az óvodába úgy első napon köteles az orvos igazolását bemutatni, hogy egészséges és közösségbe mehet!

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban

az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, amely feltételezi a pedagógus, a védőnő, a gyermekorvos és a szülő folyamatos együttműködését.

A személyes találkozást igénylő teendők (pl: fejtetvesség vizsgálat) esetében a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik.

Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen protokoll „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, amely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, az elkülönítő szoba és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

Napközbeni takarítás, fertőtlenítés:

Annak érdekében, hogy a napközbeni többszöri fertőtlenítő takarítás is biztosított legyen, a jelenlegi 3 fő takarító látja el a feladatokat a közös használatú helyiségekben és a csoportszobákban a munkaköri leírásukban szereplő módon fokozottan ügyelve a fertőtlenítő hatásfokra. A gyermekcsoportokban történő takarítási teendők a csoportos dajkák feladata a vezető helyettes, a tagóvoda vezetők irányítása és ellenőrzése mellett. Ennek megtörténtét a kitett űrlapon jelölni kell naponta 5 alkalommal.

Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri (minimum öt alkalommal történő) fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére.

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy:

 • a kézzel gyakran érintett felületek (asztalok, székek, az ajtó-ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,)
 • Szemétgyűjtők, kosarak,
 • mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.
 • padló és a mosható falfelületek

vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).

Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges a felnőttek által használt helyiségekben. A gyermekek által használt gyermektörölközők mosása napi rendszerességű, mely a dajka feladata.

Napközben használt játékok, sporteszközök, szabadtéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell minden óvodaépületben. A kültéri fertőtlenítés elvégzésére kijelölt személyek az óvodai gondnokok.

További teendők:

 • Felesleges, használaton kívüli tárgyakat, játékokat összegyűjtjük és elrakjuk.
 • A reggeli nyitást követően a csaptelepek óvatos, lehetőleg fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása, azért, hogy a pangó víz kifolyjon.

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az intézmény melegítő konyháiban a konyhai dolgozók fokozottan ügyelnek a tisztaságra és a rendszeres fertőtlenítésre, a környezet vírusmentességének megőrzésére.

További előírások:

 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerekek alapos kézmosására.
 • Az ételek megfelelő hőmérsékleten tartása kötelező (72°C feletti hőmérséklet).
 • A szülők pénteken hozhatnak be gyümölcsöt, zöldséget, amit zárt dobozban hétfőig tárolunk, majd alapos mosás után a gyerekek csak az adott héten fogyaszthatnak el. Veszélyhelyzet elrendelésekor megszűnik az óvodán kívülről hozott zöldség-gyümölcs bevétele.
 • A gyermekcsoportokban sütemények, saláták és más ételek elkészítése tilos.
 • Cukrászdai sütemények behozatala tilos.
 • A gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak megfelelő hatásfokú mosogatására, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok cseppfertőzéstől védett tárolására különös gondot fordítsanak a csoportos dajkák.
 • Az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülésére kiemelten figyeljenek. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett szalvéták cseréje minden használatot követően indokolt.
 • Az óvodai étkezésre nem befizetett óvodai dolgozók otthonról, vagy külső helyről rendelt, behozott ételeit a konyha nem melegítheti, nem tálalhatja ki, és nem teheti be a konyha területén levő hűtőbe, vagy a mikrohullámúba. Az ilyen otthonról hozott étel egy külön asztalnál elfogyasztható.

 

A GYERMEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE

 • Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége, vagy például immunszupprimált állapota miatt, és az erre vonatkozó orvosi igazolást bemutatja, igazolt hiányzásnak tekintjük.
 • Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek részére elrendelt hatósági karantén időszakát. Ezen időszakban a gyermek az otthona elhagyása nélkül, az óvodapedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási forma mellett részt tud venni az óvodai nevelésben-oktatásban.

 

TEENDŐK BETEG GYERMEK ESETÉN

 • Amennyiben egy gyermeknél, óvodai dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az óvoda orvosát aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 • Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy kötelessége telefonon a tanuló háziorvosát értesítenie és az orvos utasításai szerint járjanak el.
 • Az elkülönített gyermek felügyeletét ellátó személy számára a maszkon túl gumikesztyű használata is kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, a háziorvos, illetve a kezelőorvos jogosult erre vonatkozóan nyilatkozni.
 • Amennyiben fennáll a gyanú, az orvos kötelessége a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • Az intézmény területén bárkinél a fertőzés gyanúja beigazolódik, az intézményvezető köteles azt jelenti a Fenntartónak és a megfelelő szervek felé.
 • A gyermek az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

Az intézmény bérlőire azonos szabályok vonatkoznak, mint a többi óvodahasználóra. A bérlői szolgálatatásokat igénybe vevők köre zárt, csak azok léphetnek az intézmények területére, akik a foglalkozásokon, terápiás konzultációkon személyesen vesznek részt. Kísérők, szülők, hozzátartozók az épületbe nem érkezhetnek.

Kötelező belépéskor:

 • kézfertőtlenítés,
 • lábzsák használata, vagy lábbelik előtérben elhelyezése,
 • maszk használata a közösségi és szociális terekben,

A bérlők és szolgáltatásokat igénybe vevők az öltözőn és a tornatermen (Kaszáló utcai épületben a sószobán) kívül kizárólag a kijelölt mosdóhelyiséget használhatják.

Bérleti szerződéseinket azonnali hatályú és egyoldalú (bérbeadói) bérleti szerződés megszűntetésének beiktatásával kötjük meg a járványhelyzetre tekintettel.

A bérlők kötelesek tájékoztatni az intézmény vezetőjét, amennyiben szolgáltatásukat igénybe vevők között a fertőzés gyanúját észleli, vagy olyan fertőzött személyről szerez tudomást intézményi tevékenysége során, aki a Nagykovácsi Kispatak Óvodával nem áll jogviszonyban.

Módosítás 2020. szeptember 15.

A Bérlői szerződések megkötése felfüggesztésre kerül, az intézményi helyiségek bérbeadása a járványhelyzetre tekintettel szünetel.

 

Nagykovácsi, 2020. 09. 01.

Nagykovácsi, 2020. 09. 15

Nagykovácsi, 2020. 10. 01.

 

 

Szabó Orsolya

intézményvezető