Katica csoport

katica logó

  A Katicák összetartó, jó kedélyű közösség, jól motiválhatóak bármilyen tevékenységre.

Gyermekeink egész napját átszövi a játék a játéktevékenység. Ezen keresztül szereznek tapasztalatot a körülöttük lévő világról, a társaikról, a közösségről és annak szabályairól.

A játszócsoportok időről- időre folyamatosan változnak, de jelenleg jellemző a konstruáló játék,a  gyerekek közösen építenek autópályát LEGO házat. A lányok főként a babakonyhában játszanak, együtt főznek, etetik és öltöztetik a babákat.

A sok egyéni foglalkozás után egyre több közös tevékenységet vezetünk be. A tanulási folyamat továbbra is dominánsan a játékba ágyazott, játékos módszerekkel zajlik.

Megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek a tanulási folyamathoz elengedhetetlenek. Sokféleeszközt, technikát, változatos helyszíneket biztosítunk az érdeklődésük felkeltésére, fenntartására.

A mozgás, mozgásfejlesztés jelentős szerepet tölt be a csoport életébe, ez a sokoldalú tevékenység az egész óvodai életünket átszövi.

Számunkra fontos a természet közelsége, nagyon szeretünk kirándulni, felfedezni a környezetünket, kincseket gyűjteni, bogarászni.

Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal a hagyományok őrzésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá tenni. Biztatjuk és motiváljuk őket az önálló, kreatív tevékenységekre.

Törekedünk arra, hogy a gyerekeket megértő, szerető gondoskodás vegye körül, az óvodába járás továbbra is örömteli legyen számukra.

Katica csoport
Katica - farsang