Barackfa csoport

Barackfa csoport bemutatkozása

A barackfa csoportban 30 vegyes kisgyermek neveléséről Marcsi, Fanni és Andi néni gondoskodik. A tanév elején lényegesnek tartjuk, hogy az új gyerekek és szüleik zökkenőmentesen illeszkedjenek be az óvoda és a csoport életében.

A barackfa csoport mindennapjaiban helyet kap a mese-vers, ének, manuális tevékenységek, mozgás s mindemelett a közös játék. Nagy hangsúlyt fektetünk a közvetlen környezetünk megismerésére és védelmére, és az egészséges életmód alapjainak kialakítására. Második éve a csoporton belül hetente német nyelvű foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. Célunk, hogy a csoportban járó gyerekek nyitottak és fogékonyak legyenek a német nyelv és kultúra befogadására, ápolására. Ismerjenek évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó mondókákat, dalokat, verseket, körjátékokat. Fontosnak tartjuk szokás és szabályrendszerünk, a gyerekek közösségbe való szocializációjának megalapozását, különböző nevelési területeken az önálló, kreatív gondolkodásra, kitartó munkavégzésre ösztönzést.

Bízunk benne, hogy az óvodai évek végén a nagycsoportosok rendelkeznek mindazzal a tudással és neveltségi szinttel, mely biztosítja számukra a minél zökkenő mentesebb iskolakezdést.

„A legnagyobb ajándék,

amit a gyereknek adhatsz,

a feltétlen szeretet,

a széttárt karok,

és a készséges fül.”

Barackfa élet - képek