♥ ♥ ♥

**********************

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

pályázatot hirdet

1 fő 8 órás konyhai kisegítői-takarítói állás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan

Foglalkoztatás jellege:

Teljes (heti  40 óra)

A munkakörbe tartozó feladatok:

Munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok
 • egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Rita nyújt, a 06-26/355-607 és 06-30/479-5214-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Nagykovácsi Kispatak Óvoda, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.

Személyesen: Juhász Rita élelmezésvezető, Nagykovácsi Kispatak Óvoda (2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.)

Elektronikus úton: kispatakhianyzas@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálása: folyamatos

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

Egyéb juttatások:

 • cafetéria
 • munkacipő/munkaruha
 • kiemelt munkavégzésért adható anyagi elismerés

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. kispatakovoda.hu honlapon szerezhet.

*************************************************************************

 

Kedves Kispatakos Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. november 3-án munkatársaink számára koronavírus tesztelést szervezünk. Szerdán reggel 7. 30-tól Dr Hermányi-Csiki Vanda végzi el dolgozóink covid-19 gyorstesztjét. Kérem, amennyiben tehetik, ezen a napon 8. 00 óra után érkezzenek az óvoda épületekbe. A teszt elvégzését a robbanásszerű és romló járvány adatok teszik szükségessé, továbbá a településen minden korosztályban és a munkatársi körben is nagy számban tapasztalható jellegzetes koronavírus tünetegyüttessel járó megbetegedések indokolják. A szükséges intézkedések sorába tartozik óvodánkban, hogy a hosszabb időszakot érintő ügyeleti periódust és szabadságolásokat követően teszteljük munkatársainkat, hogy munkájukat egészségesen vegyék fel ismételten, és a gyermekek fogadása biztonságos, egészséges környezetben történjen meg.

Amennyiben pozitív lesz valamely gyermekcsoportban dolgozó munkatársunk, a tesztelést követően tájékoztatjuk az érintett csoportokat, de mivel a tesztelés megelőzi a gyermekcsoportban történő munkájukat, így az nem fogja érinteni a gyermekek óvodai ellátását és karantén kötelezettség sem fog előírásra kerülni.

 

 1. november 3-tól az alábbi szabályozás lép életbe minden óvoda épületben:

 

 1. Minden munkatársunk számára kötelező a folyamatos maszkviselés az intézmény teljes belső területén.
 2. A szülők számára a belépés csak intézményvezetői engedéllyel lehetséges, különösen indokolt esetben. Maszkviselés, kézfertőtlenítés és lábzsák használata kötelező!
 3. A gyermekek átadása a reggeli, déli és délutáni időszakban ismételten munkatársaink által szervezetté válik. Óvodapedagógusaink felveszik Önökkel a kapcsolatot, és informálják Önöket, hogy miként jelezhetik érkezésüket gyermekükért (online, kérdőíven, érkezéskor papír alapon, e-mail-en, telefonon…)
 4. Pedagógusaink a következő héttől kezdődően online terveket is készítenek, melyeket elküldenek Önöknek és feltöltésre kerülnek a http://kispatakovoda.hu/oldalra is. Ezzel is szeretnénk támogatni a nagy létszámú hiányzás okozta kiesést a szülők számára, hogy követni tudják az óvodai eseményeket.
 5. Amennyiben családjuk úgy dönt, hogy nem szeretné jelenleg gyermekét óvodába küldeni a járványhelyzet miatt, kérem, küldjék el a „Szülői kérelem óvodai igazolásról”című nyomtatványt, melyet honlapunkon megtalálnak a letölthető dokumentumok sorában. http://kispatakovoda.hu/letoltheto-nyomtatvanyok/. Kérelmüket juttassák el a kispatak-nagykovacsi@gmail.com címre, megjelölve benne a kérelmezett időszakot.

 

Kérem, hogy gyermeküket csak teljesen egészségesen hozzák óvodába!

Mindent megteszünk, hogy az érkező gyerekeket biztonságban tudhassuk és óvodai nevelésüket a megszokott színvonalon folytathassuk egy egészséges környezetben. Kérdés esetén állok rendelkezésükre.

Kívánok családjuknak jó egészséget, vigyázzanak magukra!

 

Üdvözlettel:

Szabó Orsolya

intézményvezető

*************************************************************************

Kedves Kispatakos Szülők!

Az új nevelési év első hónapja lezárul a mai nappal. Elmondhatom, hogy zökkenőmentesen indult minden csoportunk élete. Az új gyerekek befogadása, a régi kispatakos csemeték visszafogadása mindig nagy, és örömteli feladat kollégáim számára.
A hozott intézkedések – melyek a járványügyi készenlét központilag meghatározott intézkedéseinek megfelelően történtek- működőképesek és elfogadhatóak voltak. Jelenleg országosan nincsenek további korlátozások, de a romló járványügyi adatok okán várható, hogy szűkítésre kerülnek a jövőben bizonyos előírások.
A csoportos pedagógusoktól, a  munkatársaktól kapott, és az általam szerzett tapasztalatok alapján október 4. hétfőtől az alábbiak szerint folytatjuk életünket a Kispatak Óvoda minden épületében.
1. A reggeli időszakban történő belépésnél kérjük, hogy részesítsék előnyben a munkatársaink általi gyermek-bekísérést. Amennyiben szeretnének feltétlenül bejönni, kérem viseljenek maszkot és a bejáratokhoz kikészített lábzsákot. A bejáratoknál található fali/asztali kézfertőtlenítők használata minden belépő számára kötelező lesz. 
Az intézkedés indoka: Pedagógusaink reggeli szakmai munkáját nagyban megkönnyíti, ha a megkezdett fejlesztő tevékenységeket nem kell megszakítani a szülők igényei alapján. Természetesen rendkívül fontos információ-átadásnál röviden rendelkezésre állnak és személyesen találkoznak reggel is a Szülőkkel. A maszk használatával szeretnénk támogatni a járványügyi intézkedéseket, mivel a hidegebb idő beköszöntével nem tudjuk a korábban megszokott gyakorisággal megvalósítani a szellőztetést, a teljes levegőcserét az óvoda belső tereiben. A lábzsák viselése nagyban hozzájárul az épületek higiéniájának megőrzéséhez, hiszen az esős időjárás magával hozza a szennyeződés szaporodását is.
2. A déli időszakban óvodánk munkatársai fogják gyermeküket a bejárathoz kísérni immár a picik esetében is. 
Az intézkedés indoklása: Reményeink szerint az eltelt egy hónapban a legkisebbek is megszokták az óvoda légkörét, napirendjét és létrejött az a fajta biztonságérzetük, mely alapján az őket nevelők megvalósíthatják a gyerekek átadásának ezt a formáját.
3. A délutáni periódusban szintén maszk, lábzsák viselése és kézfertőtlenítés lesz kötelező. Aki ebben az időszakban sem szeretne bejönni gyermekéért, egyeztethet a korábban alkalmazott módon a pedagógusokkal, és kollégáink felöltözve átadják a csemetét a bejáratnál.
délutáni különórák esetében a szülők felé az a kérésünk, hogy gyermekük átadását követően (ha nem a foglalkozást tartó óvodából érkezik gyermekük) az épületben ne várakozzanak. Kollégáink jelzik Önöknek, amikor véget ért a foglalkozás és bejöhetnek gyermeküket öltöztetni.
A szabályozás minden formája intézményvezetői utasítás formájában kerül bevezetésre, mely visszavonásig/ módosításig marad gyakorlatban.
Nagyon köszönöm Kollégáim nevében, hogy velünk gondolkodnak és cselekszenek gyermekeink egészsége érdekében! Reményeim szerint a bevezetett szabályok nagyban hozzájárulnak majd a biztonságos és egészséges óvodai környezet megteremtéséhez és fenntartásához hosszú távon is.
Kérdés esetén szívesen válaszolok.
Üdvözlettel:
Szabó Orsolya
intézményvezető

*************************************************************************

 

*************************************************************************

Ovikezdéshez tanácsok, tudnivalók

 

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

 

*************************************************************************

 

 

*************************************************************************

*************************************************************************

 

Meseösvény a Kispatak Óvodában

Mese és játék. Nagykovácsi óvodások

Uverejnil používateľ Nagykovácsi TéVé Pondelok 8. októbra 2018

**********************************************************************************************

Az elmúlt másfél évről – Szabó Orsolya intézményvezető összefoglalója

(BK Tv 2018. február)

 

“Víztakarékos Óvoda” címet nyerte el a Kispatak Óvoda

(BK Tv 2018. január)

A Cinege csoport a Médiaklikk.hu-n – videó!

Biztonságos óvoda pályázatot nyert a Nagykovácsi Kispatak Óvoda

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány

Zöld Óvoda

 

 

Szabó Orsolya intézményvezető bemutatkozása

(BK Tv 2016., szeptember)

Szülői Szervezet