♥ ♥ ♥

ADÓSZÁMUNK: 18660331-1-13

*************************************************************************

 

 

*************************************************************************

*************************************************************************

Kedves Szülők!

 

A koronavírussal összefüggő jogszabályoknak megfelelve, 2020. március 16-tól a pedagógiai szakszolgálatok logopédusai is online végzik munkájukat. Így a Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyermekei számára mi is ezt a formát tudjuk felajánlani.

Kérjük az érintett gyermekek szüleit, hogy az online logopédiai ellátással kapcsolatos egyeztetések céljából vegyék fel a kapcsolatot Szántó Henriett logopédussal a következő e-mail címen, nagykovacsilogopedus@gmail.com

Megértésüket köszönjük, jelentkezésüket szeretettel várjuk abban a reményben, hogy nem sokára vissza tudunk állni a személyesen vezetett logopédiai terápiákra.

Juhász Zsuzsanna – a PMPSZ Budakeszi Tagintézmény igazgatója

*************************************************************************

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Kispatak Óvoda 1.sz Tagintézménye

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

–         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–         szakmai önéletrajz

–         végzettségeket igazoló dokumentum

–         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Orsolya Gabriella nyújt, a 06-30/352-7132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–         Postai úton, a pályázatnak a Nagykovácsi Kispatak Óvoda címére történő megküldésével (2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 418/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

–         Elektronikus úton Szabó Orsolya Gabriella részére a kispatak.nagykovacsi@gmail.com E-mail címen keresztül

–         Személyesen: Szabó Orsolya Gabriella, Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 16-18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–         www.kispatakovoda.hu – 2020. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiemelt juttatások: -cafetéria -munkaruha/munkacipő -kiemelt munkavégzésért adott anyagi elismerés -lakhatási támogatás -utazási költség -továbbképzési támogatás.

*************************************************************************

 

Meseösvény a Kispatak Óvodában

Mese és játék. Nagykovácsi óvodások

Uverejnil používateľ Nagykovácsi TéVé Pondelok 8. októbra 2018

**********************************************************************************************

Az elmúlt másfél évről – Szabó Orsolya intézményvezető összefoglalója

(BK Tv 2018. február)

 

“Víztakarékos Óvoda” címet nyerte el a Kispatak Óvoda

(BK Tv 2018. január)

A Cinege csoport a Médiaklikk.hu-n – videó!

Biztonságos óvoda pályázatot nyert a Nagykovácsi Kispatak Óvoda

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány

Zöld Óvoda

 

 

Szabó Orsolya intézményvezető bemutatkozása

(BK Tv 2016., szeptember)

Szülői Szervezet